Filosofi

Att få tekniken att harmonisera med höga förväntningar på ett rent och ofärgat ljud är en utmaning för både audiofiler men även högt respekterade tillverkare av high-end audio utrustning. Lösningar som fokuserar på att leverera maximal prestanda hela vägen från källa till lyssnaren är ovanliga - såvida inte budgeten är obegränsad. Det är här Regal technology fyller sin plats. Vi använder den state-of-the-art teknik for att skapa den bästa möjliga akustiska upplevelsen av rent och ofärgat till en resonabel kostnad.   

Vårt mål är att fylla gapet mellan digitala ljudkällor till ljudet som dina högtalare levererar med tekniska lösningar som återskapar det fulla spektrumet av musikalitet, så som den var vid studioinspelningen. Vi försöker skapa den bästa möjliga akustiska upplevelsen som är möjlig med dina högtalare. Vi gör detta genom att processa den digitala ljudsignalen så att kompensera för fysiska begränsningar i ljudsystemet. Vi kombinerar denna processning med state-of-the-art klass-D förstärkare. 

Signalprocessningen omfattar både korrigeringar vad det gäller högtalaren frekvensgång och tidsavvikelser. Vår unika teknologi säkerställer att du få bästa möjliga akustiska prestanda från dina investeringar i digitala ljudkällor och högtalare. Vår tekniska lösning tar ytterligare ett steg förbi dagens förförstärkare och effektförstärkare.

 

Anders Hansson, Founder and CEO

With a solid backgound as a senior developer of consumer electronics to advanced military products, innovative designs has always been the success factor. Analog and digital audio has been the common thread through development of many products over the years. To continue the path innovative audio solutions, the idea of Regal technology took place. The search for state-of-the-art electronics designs for high-end audio started in back in 2013. Some really good designs from guys like Bruno Putzeys and others where analysed in depth. Functional blocks was designed, simulated and improved in iterations. This led to some really innovative solutions that you will see in our coming solutions.

Simulations are really an efficient tool in the design process. But a good design also need indepth knowledge combined with performance measurements and tuning. Usage of professional level audio measurement systems together with the access to a fully anechoic room will absolutely lead to many exiting moments in the future. As we are a startup company we will work together with strategic partners and key designers. If you feel that you might want to contribute in some way, don't hesitate to contact us!